آجیل و خکشبار برادران حسینی در نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری ” شهر گردشگر “

هر ساله در تمامی کشورهای صاحب صنعت نمایشگاهی دنیا، نمایشگاههایی به منظور ترویج صنعت سفر و گردشگری برگزار می گردد، که به عنوان ابزاری مناسب برای به نمایش گذاشتن داشته های فرهنگی، تاریخی، طبیعی یا صنعتی آن کشور به کار گرفته می شود .

برخی از این کشورها این نمایشگاه را برای معرفی سوابق تاریخی خود برپا می کنند و بعضی دیگر تلاش در ارائه دستاوردها و تلاشهای چند دهه اخیر جامعه خود برای پیشرفت و توسعه دارند، ولی همگی تا حد امکان و تا جایی که ظرفیت تاریخی شان اجازه دهد (و یا حتی فراتر از ظرفیت واقعی) نقبی به گذشته خود می زنند و آنچه را که از گذشتگان برایشان به میراث باقی مانده با تبلیغات بسیار به سایر جوامع معرفی میکنند.

شناساندن ظرفیتهای توریستی شهرها در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده اند موجب شده است تا صنعت گردشگری به یکی از مهمترین و یا حتی در بعضی، به اصلی ترین منبع درآمدهای ارزی این کشورها بدل شود.

آجیل و خشکبار برادران حسینی در تابستان ۹۷ با شرکت در نمایشگاه شهر گردشگر در تلاش بود تا ضمن معرفی بخشی از دستاورد ها و سوابق درخشان خود، خدمات و محصولات خود را نیز به بازدیدکنندگان در سطح کشور بشناسد تا مردم و سازمان ها بیشتری با این برند آشنا شوند. گرچه اینگونه نمایشگاه ها تنها فرصتی کوتاه و اندک در اختیار صنایع و کارخانه ها قرار می دهند و برند هایی مثل آجیل و خشکبار برادران حسینی بیشتر در تلاش اند تا با کیفیت و مرغوبیت خوبشان خود را در سطح کشور معرفی کنند.