پک دمنوش با زعفران 2 خاتم کتابی

18 عدد دمنوش - زعفران 2 مثقال خاتم - هاون جامی

(دمنوش زعفرانی - بابونه - زیره - گزنه - گل گاوزبان - جینسینگ - میوه های قرمز - آویشن - کاکوتی )

طول : 32 سانتی متر

عرض : 23 سانتی متر

ارتفاع : 8 سانتی متر

1,049,200 تومان

مــحصولات مرتبط