زعفران جعبه 8 ضلعی پنج خاتم

زعفران 5 مثقال خاتم - جعبه 8ضلعی بزرگ

طول : 21 سانتی متر

عرض : 21 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

1,154,000 تومان

مــحصولات مرتبط