زعفران جعبه 8 ضلعی سه خاتم

زعفران 3 مثقال خاتم - جعبه 8 ضلعی بزرگ

طول : 21 سانتی متر

عرض : 21 سانتی متر

ارتفاع : 6 سانتی متر

791,000 تومان

مــحصولات مرتبط